Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

5 nét

8 nét

9 nét

𤇍

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

14 nét

𦸇

16 nét