Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

4 nét

巿

5 nét

8 nét

10 nét

13 nét