Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

9 nét

11 nét

12 nét

14 nét

𠽌 𡠭

19 nét

22 nét