Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

3 nét

𡯁

4 nét

𡯂

7 nét

12 nét

17 nét