Tìm chữ theo âm Quảng Đông: zit1

5 nét

𢩦

9 nét

16 nét

17 nét

𡁶

18 nét