Tìm chữ theo âm Quảng Đông: je6

3 nét

4 nét

廿

8 nét

10 nét

11 nét