Có 1 kết quả:

nghiệp
Âm Hán Việt: nghiệp
Tổng nét: 5
Bộ: nhất 一 (+4 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: 丨丨丶ノ一
Thương Hiệt: TC (廿金)
Unicode: U+4E1A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Pinyin: ㄜˋ
Âm Nôm: nghiệp
Âm Quảng Đông: jip6

Tự hình 2

Dị thể 4

Bình luận 0

1/1

nghiệp

giản thể

Từ điển phổ thông

nghề nghiệp, sự nghiệp

Từ điển trích dẫn

1. Như chữ “nghiệp” 業.
2. Giản thể của chữ 業.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Nghiệp, ngành nghề: 工農業 Công nông nghiệp; 畢業 Tốt nghiệp, mãn khóa; 各行各業 Các ngành nghề;
② Làm nghề: 業農 Làm nghề nông;
③ Đã. 【業經】nghiệp kinh [yèjing] Đã: 業經公布 Đã công bố; 【業已】nghiệp dĩ [yèyê] Đã... rồi: 業已準備就緒 Đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi;
④ (văn) Sợ hãi: 兢兢業業 Đau đáu sợ hãi;
⑤ (tôn) 【業障】nghiệp chướng [yè zhàng] (tôn) Nghiệp chướng;
⑥ Công nghiệp, sự nghiệp: 帝業 Công nghiệp của vua chúa.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 業

Từ ghép 15