Có 1 kết quả:

hạng

1/1

hạng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đường hẻm, ngõ hẻm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngõ, hẻm, khu phố nhỏ. ◎Như: “đại nhai tiểu hạng” 大街小巷 đường lớn hẻm nhỏ, “nhai đầu hạng vĩ” 街頭巷尾 đầu đường cuối ngõ. § Cũng gọi là “hạng tử” 巷子, “hạng nhi” 巷兒.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngõ tắt, ngõ đi tắt ở trong làng gọi là hạng.

Từ điển Trần Văn Chánh

【巷道】hạng đạo [hàngdào] Hầm lò, đường hầm (của mỏ). Xem 巷 [xiàng].

Từ điển Trần Văn Chánh

Ngõ tắt, hẻm, phố nhỏ: 街頭巷尾 Đầu đường cuối ngõ; 從大街到小巷 Từ phố lớn đến ngõ hẻm. Xem 巷 [hàng].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường đi trong làng — Con đường nhỏ. Hẻm.

Từ ghép 6