Có 1 kết quả:

huỳnh

1/1

huỳnh

phồn thể

Từ điển phổ thông

con đom đóm

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Con đom đóm. § Gọi tên đủ là “huỳnh hỏa trùng” 螢火蟲. Còn có những tên khác là: “đan điểu” 丹鳥, “hỏa trùng nhi” 火蟲兒. ◇Nguyễn Du 阮攸: “Huỳnh hỏa nan hôi cẩm tú trường” 螢火難灰錦繡腸 (Điệp tử thư trung 蝶死書中) Lửa đom đóm khó đốt cháy tấm lòng gấm vóc.

Từ điển Thiều Chửu

① Con đom đóm.

Từ điển Trần Văn Chánh

Con đom đóm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đom đóm.

Từ ghép 4