Có 3 kết quả:

vấnvẫnvặn
Âm Nôm: vấn, vẫn, vặn
Unicode: U+6286
Tổng nét: 7
Bộ: thủ 手 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丶一ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/3

vấn

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vấn (cọ sát)

vẫn

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

nó vẫn làm

vặn

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

vặn lại