Có 1 kết quả:

môn
Âm Nôm: môn
Unicode: U+636B
Tổng nét: 11
Bộ: thủ 手 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 一丨一丨フ一一丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: trung bình

Tự hình

Dị thể

1/1

môn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

môn tâm tự vấn (đấm ngực xét mình)