Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+88CF
Tổng nét: 13
Bộ: y 衣 (+7 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿴
Nét bút: 丶一丨フ一一丨一一ノフノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lí (sâu bên trong): phong nhập lí