Có 1 kết quả:

xương
Âm Nôm: xương
Unicode: U+29A6B
Tổng nét: 17
Bộ: cốt 骨 (+8 nét)
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨丶フ丨フ一一丨フ一一丨フ一一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/1

xương

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

xương cốt