Có 2 kết quả:

昏 hon焝 hon

1/2

hon [hôn]

U+660F, tổng 8 nét, bộ nhật 日 (+4 nét)
phồn & giản thể, hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

đỏ hon hỏn, bé tí hon

Tự hình 5

Dị thể 10

hon [hun]

U+711D, tổng 12 nét, bộ hoả 火 (+8 nét)
phồn thể

Từ điển Hồ Lê

héo hon

Tự hình 1