Có 2 kết quả:

蘺 loe螺 loe

1/2

loe

U+863A, tổng 21 nét, bộ thảo 艸 + 18 nét
phồn thể, hình thanh

Từ điển Viện Hán Nôm

loe ra

Tự hình 1

Dị thể 1

loe [loa]

U+87BA, tổng 17 nét, bộ trùng 虫 + 11 nét
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

loe ra

Tự hình 2

Dị thể 5