Có 1 kết quả:

綸 lun

1/1

lun [luân]

U+7DB8, tổng 14 nét, bộ mịch 糸 (+8 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Hồ Lê

lun chun

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 8