Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

4 nét

7 nét

9 nét

10 nét

𡌄

11 nét

𤉖

12 nét

14 nét

𠾏

16 nét