Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

4 nét

5 nét

6 nét

9 nét

11 nét

12 nét

14 nét

15 nét

17 nét

𦄂