Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

5 nét

7 nét

8 nét

𦚖

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

𤿪

14 nét