Tìm chữ theo âm Quảng Đông: teng1

4 nét

7 nét

22 nét

24 nét

25 nét