Có 1 kết quả:

thê

1/1

thê

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. lạnh
2. thê lương, thê thảm

Từ điển trích dẫn

1. § Tục dùng như chữ 淒.

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ 淒.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Lạnh buốt, lạnh lẽo, lạnh lùng: 風雨凄凄 Mưa gió lạnh lùng;
② Thê thảm, thảm thiết: 凄慘萬狀 Thảm thiết vô cùng.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đau đớn, xót thương: 葬禮是一個令人淒哀的場合 Lễ tang là một trường hợp khiến cho người ta thương xót. Như 淒 (bộ 冫);
② Thê thảm. Xem 淒 (bộ 冫).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lạnh lên.

Từ ghép 3