Có 2 kết quả:

Âm Nôm: ,
Unicode: U+674E
Tổng nét: 7
Bộ: mộc 木 (+3 nét)
Lục thư: hình thanh & hội ý
Hình thái: ⿱
Nét bút: 一丨ノ丶フ丨一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/2

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

lí (họ lí); dạ lí (cây hoa thơm về đêm)

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

đào lý