Có 3 kết quả:

nhiêunhiềunhèo
Âm Nôm: nhiêu, nhiều, nhèo
Tổng nét: 18
Bộ: tịch 夕 (+15 nét)
Hình thái:
Nét bút: 一丨一一丨一一丨一一ノフノフ丶ノフ丶
Unicode: U+215C9
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 1

1/3

nhiêu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bao nhiêu

nhiều

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ít nhiều, rất nhiều

nhèo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bèo nhèo