Có 3 kết quả:

nhiêunhiềunhèo
Âm Nôm: nhiêu, nhiều, nhèo
Unicode: U+215C9
Tổng nét: 18
Bộ: tịch 夕 (+15 nét)
Hình thái: ⿺
Nét bút: 一丨一一丨一一丨一一ノフノフ丶ノフ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình

Dị thể

1/3

nhiêu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bao nhiêu

nhiều

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ít nhiều, rất nhiều

nhèo

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bèo nhèo