Có 2 kết quả:

誒 éi诶 éi

1/2

éi [ēi, ěi, èi, ]

U+8A92, tổng 14 nét, bộ yán 言 + 7 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển phổ thông

ôi, chao ôi

Từ điển Trung-Anh

hey (to express surprise)

Tự hình 2

Dị thể 2

éi [ǎi, ēi, ěi, èi, ]

U+8BF6, tổng 9 nét, bộ yán 言 + 7 nét
giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trung-Anh

hey (to express surprise)

Tự hình 2

Dị thể 2