Có 1 kết quả:

咯 ló ㄌㄛˊ

1/1

ㄌㄛˊ [ㄍㄜ, ㄎㄚˇ, ㄌㄛ, lo , luò ㄌㄨㄛˋ]

U+54AF, tổng 9 nét, bộ kǒu 口 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cãi lý, cãi lẽ

Tự hình 2

Dị thể 2

Chữ gần giống 1

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0