Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

8 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

13 nét

𠹳 𡩣 𦵴

14 nét

𠎀 𤌴