Tìm chữ theo âm Quảng Đông: bing3

6 nét

8 nét

9 nét

12 nét

13 nét