Có 2 kết quả:

chuthù

1/2

chu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lùn, còi, nhỏ bé

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “chu nho” 侏儒.

Từ điển Thiều Chửu

① Chu nho 侏儒 dáng mặt tủn mủn.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ngắn, lùn, lùn tịt, nhỏ xíu, còi cọc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem các từ ngữ bắt đầu với vần này.

Từ ghép 4

thù

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Ngắn, lùn, lùn tịt, nhỏ xíu, còi cọc.