Có 2 kết quả:

chiểmtriển

1/2

chiểm

phồn thể

Từ điển Thiều Chửu

① Gió động vào vật gì hay vật gì bị gió lay động đều gọi là chiểm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lay động vì gió thổi. Ta có người đọc Chiêm, Chiếm.

triển

phồn thể

Từ điển phổ thông

gió lay động

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Thổi làm lay động. ◇Tam quốc diễn nghĩa 三國演義: “Tú kì chiêu triển” 繡旗招颭 (Đệ ngũ hồi) Cờ thêu bay phất phới.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Gió thổi làm lay động.