Có 1 kết quả:

lưu

1/1

lưu

phồn thể

Từ điển phổ thông

con ngựa

Từ điển trích dẫn

1. § Như chữ “lưu” 驑.

Từ điển Trần Văn Chánh

Ngựa xích thố có bờm và lông đuôi đen.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên loài ngựa tốt, lông toàn một màu đỏ.

Từ ghép 1