Có 1 kết quả:

1/1

phồn thể

Từ điển phổ thông

chim cô

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § Xem “chá cô” 鷓鴣.
2. (Danh) § Xem “bột cô” 鵓鴣.

Từ điển Thiều Chửu

① Chim cô.

Từ điển Trần Văn Chánh

Chim cô. Xem 鷓鴣 [zhègu], 鵓鴣 [bógu].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xem Giá cô 鷓鴣.

Từ ghép 3