Có 2 kết quả:

hủquả
Âm Nôm: hủ, quả
Âm Hán Việt: quả
Âm Pinyin: guǒ, , luǒ,
Unicode: U+679C
Tổng nét: 8
Bộ: mộc 木 (+4 nét)
Lục thư: tượng hình & hội ý
Nét bút: 丨フ一一一丨ノ丶
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 6

Dị thể 4

1/2

hủ

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hủ tiếu

quả

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

hoa quả; quả báo, hậu quả