Tìm chữ theo âm Quảng Đông: tung2

7 nét

9 nét

10 nét

11 nét

12 nét

𧚔

13 nét