Có 3 kết quả:

nanả

1/3

na

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(xem: a na 婀娜)

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Nhỏ nhắn, xinh xắn. ◎Như: “a na” 婀娜 dáng đẹp mềm mại.
2. (Danh) Tiếng dùng đặt tên cho người nữ. ◎Như: “Lệ Na” 麗娜, “An Na” 安娜.

Từ điển Thiều Chửu

① A na 婀娜 mũm mĩm, dáng đẹp mềm mại.

Từ ghép 2

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Chánh

① Từ dùng trong một tên thuộc giống cái;
② Từ dùng để chuyển ngữ một tên thuộc giống cái của Tây phương.

Từ điển Trần Văn Chánh

Mềm mại, mảnh mai duyên dáng.

nả

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lay động mềm mại. Td: Nả nả ( phất phơ ).