Có 2 kết quả:

biệttệ
Âm Hán Việt: biệt, tệ
Âm Pinyin: biè
Unicode: U+5F46
Tổng nét: 14
Bộ: cung 弓 (+11 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿱
Nét bút: 丶ノ丨フ丨ノ丶ノ一ノ丶フ一フ
Thương Hiệt: FKN (火大弓)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 1

Dị thể 6

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

biệt

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

làm thay đổi ý kiến

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Chỗ cong ở hai đầu cây cung.
2. (Động) Không thuận, vướng mắc, làm trái.
3. (Động) Làm thay đổi ý kiến, suy nghĩ của người khác.
4. (Động) Nhịn, nhẫn nhịn. § Cũng như “biệt” 憋.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 別 (bộ 刂);
② (văn) Chỗ cong ở hai đầu cây cung.

tệ

phồn & giản thể

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngang trái, không thuận.