Có 3 kết quả:

saosàosáo
Âm Hán Việt: sao, sào, sáo
Tổng nét: 12
Bộ: kim 金 (+4 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: ノ丶一一丨丶ノ一丨ノ丶ノ
Thương Hiệt: CFH (金火竹)
Unicode: U+9214
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: cao

Âm đọc khác

Âm Pinyin: chāo ㄔㄠ, chǎo ㄔㄠˇ, miǎo ㄇㄧㄠˇ
Âm Nôm: sao
Âm Nhật (onyomi): ショウ (shō)
Âm Hàn:
Âm Quảng Đông: caau1

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

1/3

sao

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đáp úp, lén đánh
2. cướp bóc
3. tịch biên tài sản

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tiền giấy, tiền tài. ◎Như: “hiện sao” 現鈔 tiền mặt, “sao phiếu” 鈔票 tiền giấy, “hội sao” 會鈔 trả tiền.
2. (Danh) Bộ sách tuyển chọn các tác phẩm văn học in thành. ◎Như: Đời Thanh có “Kinh sử bách gia tạp sao” 經史百家雜鈔.
3. (Danh) Họ “Sao”.
4. (Động) Cướp bóc, chiếm đoạt. ◎Như: “khấu sao” 寇鈔 cướp lấy. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Công sao quận huyện” 攻鈔郡縣 (Công Tôn Toản truyện 公孫瓚傳) Đánh cướp quận huyện.
5. (Động) Viết, chép. ◇Bão Phác Tử 抱朴子: “Dư kim lược sao Kim đan chi đô” 余今略鈔金丹之都 (Nội thiên 內篇, Kim đan 金丹) Nay ta chép sơ lược bộ sách Kim đan.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðánh úp, đang khi đánh nhau chia quân lẻn ra sau trận mà đánh úp quân giặc gọi là bao sao 包鈔.
② Cướp bóc. Như khấu sao 寇鈔 cướp lấy.
③ Tịch kí, quan lại phạm tội ăn của đút phải tịch kí hết cơ nghiệp sung công gọi là sao.
④ Viết tinh tả ra. Như sao tư 鈔胥 kẻ giữ về việc sao lại các văn án.
⑤ Chép ra, sao lục. Như thi sao 詩鈔 thơ sao lại.
⑥ Một âm là sáo. Bạc giấy. Lấy thuế các cửa ô gọi là sáo quan 鈔關.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 抄 nghĩa ①;
② Giấy bạc, tiền giấy: 現鈔 Tiền mặt;
③ (văn) Đánh úp;
④ (văn) Cướp bóc: 寇鈔 Cướp lấy;
⑤ (văn) Tịch biên (để sung công tài sản của quan lại tham nhũng, hối lộ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết lại. Chép lại. Như chữ Sao 抄 — Cướp đoạt — Tiền giấy ngày nay.

Từ ghép 4

sào

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. đáp úp, lén đánh
2. cướp bóc
3. tịch biên tài sản

sáo

phồn thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tiền giấy, tiền tài. ◎Như: “hiện sao” 現鈔 tiền mặt, “sao phiếu” 鈔票 tiền giấy, “hội sao” 會鈔 trả tiền.
2. (Danh) Bộ sách tuyển chọn các tác phẩm văn học in thành. ◎Như: Đời Thanh có “Kinh sử bách gia tạp sao” 經史百家雜鈔.
3. (Danh) Họ “Sao”.
4. (Động) Cướp bóc, chiếm đoạt. ◎Như: “khấu sao” 寇鈔 cướp lấy. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Công sao quận huyện” 攻鈔郡縣 (Công Tôn Toản truyện 公孫瓚傳) Đánh cướp quận huyện.
5. (Động) Viết, chép. ◇Bão Phác Tử 抱朴子: “Dư kim lược sao Kim đan chi đô” 余今略鈔金丹之都 (Nội thiên 內篇, Kim đan 金丹) Nay ta chép sơ lược bộ sách Kim đan.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðánh úp, đang khi đánh nhau chia quân lẻn ra sau trận mà đánh úp quân giặc gọi là bao sao 包鈔.
② Cướp bóc. Như khấu sao 寇鈔 cướp lấy.
③ Tịch kí, quan lại phạm tội ăn của đút phải tịch kí hết cơ nghiệp sung công gọi là sao.
④ Viết tinh tả ra. Như sao tư 鈔胥 kẻ giữ về việc sao lại các văn án.
⑤ Chép ra, sao lục. Như thi sao 詩鈔 thơ sao lại.
⑥ Một âm là sáo. Bạc giấy. Lấy thuế các cửa ô gọi là sáo quan 鈔關.