Có 23 kết quả:

吵 sao墝 sao弰 sao抄 sao捎 sao旓 sao梢 sao炒 sao煼 sao硗 sao稍 sao筲 sao箾 sao耖 sao艄 sao蕱 sao蛸 sao訬 sao鈔 sao钞 sao鞘 sao髾 sao鮹 sao

1/23

sao [sảo]

U+5435, tổng 7 nét, bộ khẩu 口 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

【吵吵】sao sao [chaochao] Xì xào, om sòm. Xem 吵 [chăo].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng người nói ồn ào.

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 1

sao [khao, nghiêu, xao]

U+589D, tổng 15 nét, bộ thổ 土 (+12 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Thiều Chửu

① Tục dùng như chữ 磽.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 磽 (bộ 石).

Tự hình 1

Dị thể 3

Chữ gần giống 51

sao

U+5F30, tổng 10 nét, bộ cung 弓 (+7 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cái đốc cung

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Cái đốc cung.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hai đầu cánh cung.

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

sao

U+6284, tổng 7 nét, bộ thủ 手 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. sao, chép lại
2. sao (đơn vị đo, bằng 1/1000 của thăng)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Tịch thu. ◎Như: “sao gia” 抄家 tịch kí nhà cửa. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Na thì tố áp ti đích, đãn phạm tội trách, khinh tắc thích phối viễn ác quân châu, trọng tắc sao trát gia sản kết quả liễu tàn sanh tính mệnh” 那時做押司的, 但犯罪責, 輕則刺配遠惡軍州, 重則抄扎家產結果了殘生性命 (Đệ nhị thập nhị hồi) Thời đó đã làm áp tư mà phạm tội, nhẹ thì thích chữ vào mặt đày ra quân châu nước độc, nặng thì tịch thu gia sản, mất cả đến tính mạng.
2. (Động) Chép lại. ◎Như: “sao tả” 抄寫 chép lại.
3. (Động) Đi tắt, đi rẽ. ◎Như: “sao cận lộ tẩu” 抄近路走 đi lối tắt.
4. (Động) Đánh, đoạt lấy. ◎Như: “bao sao” 包抄 đánh úp, tập kích, bao vây. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Thì Hung Nô sổ sao quận giới, biên cảnh khổ chi” 時匈奴數抄郡界, 邊境苦之 (Quách Cấp truyện 郭伋傳) Bấy giờ quân Hung Nô đánh cướp nhiều lần ven các quận, vùng biên giới khổ sở.
5. (Động) Múc (bằng thìa, muỗng, ...). ◇Tây du kí 西遊記: “Tại na thạch nhai thượng sao nhất bả thủy, ma nhất ma” 在那石崖上抄一把水, 磨一磨 (Đệ thất thập tứ hồi) Ở chỗ ven núi đá đó, múc một chút nước, chà xát một cái.
6. (Động) Chần (bỏ thức ăn vào nước sôi, nấu nhanh rồi vớt ra).
7. (Danh) Đơn vị dung tích thời xưa, bằng mười “toát” 撮. Phiếm chỉ số lượng nhỏ.
8. (Danh) Họ “Sao”.

Từ điển Thiều Chửu

① Lấy qua. Tục gọi sự tịch kí nhà cửa là sao gia 抄家.
② Viết rõ ràng, như thủ sao 手抄 bản tay viết, sao bản 抄本 bản sao, v.v.
③ Ði rẽ. Ði lối rẽ cho đến trước gọi là sao cận lộ 抄近路, bày trận đánh úp quân giặc gọi là bao sao 包抄.
④ Múc. Lấy thìa mà múc cháo gọi là sao.
⑤ Một phần nghìn của một thưng gọi là một sao.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Chép, sao lại, chép lại của người khác: 抄課文 Chép bài;
② Khám xét và tịch thu, khám bắt, lục soát: 在匪巢裡抄出許多槍枝 Khám ổ gian phỉ tịch thu được nhiều súng ống;
③ Đi tắt: 抄小道走 Đi tắt;
④ (văn) Múc (bằng muỗng...);
⑤ Sao (bằng 1/1000 thưng);
⑥ Như 綽[chao].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cướp lấy, chiếm lấy — Dùng thìa muỗng mà múc đồ ăn — Chép lại.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 3

Từ ghép 19

Một số bài thơ có sử dụng

sao [siếu, tiêu]

U+634E, tổng 10 nét, bộ thủ 手 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

lướt qua, phẩy qua

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Phất, phẩy qua, lướt qua. ◇Bạch Cư Dị 白居易: “Diên sao nhũ yến nhất sào phúc, Ô trác mẫu kê song nhãn khô” 鳶捎乳燕一巢覆, 烏啄母雞雙眼枯 (Tần cát liễu 秦吉了) Diều hâu lướt qua én non một tổ lật, Quạ mổ gà mẹ hai mắt khô.
2. (Động) Trừ sạch, dứt.
3. (Động) Mưa tạt.
4. (Động) Lui lại phía sau.
5. Một âm là “siếu”. (Động) Nhân tiện nhờ người mang đồ vật gửi đi. ◎Như: “siếu tín” 捎信 nhờ mang thư hộ. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tiên phụ lâm chung chi nhật, lưu hạ giá ta đông tây, giáo kí dữ ca ca tố di niệm. Vi nhân vô tâm phúc chi nhân, bất tằng siếu lai” 先父臨終之日, 留下這些東西, 教寄與哥哥做遺念. 為因無心腹之人, 不曾捎來 (Đệ ngũ thập lục hồi) Ngày thân phụ lâm chung, có để lại chút vật này, dặn cho đại ca làm kỉ niệm. Vì không có người tâm phúc, nên chưa mang lại.

Từ điển Thiều Chửu

① Lướt qua, phẩy qua.
② Trừ sạch.
③ Một âm là siếu. Gửi đồ.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Mang hộ: 捎一封 信 Mang hộ một lá thư;
② (văn) Lướt qua;
③ (văn) Trừ sạch.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chọn lựa — Cướp bóc — Giết đi.

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 5

Từ ghép 1

Một số bài thơ có sử dụng

sao

U+65D3, tổng 13 nét, bộ phương 方 (+9 nét)
phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dải cờ, lèo cờ

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Dải cờ, lèo cờ.

Từ điển Thiều Chửu

① Giải cờ, lèo cờ.

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Dải cờ, lèo cờ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giải cờ, tua cờ, lèo cờ.

Tự hình 1

Một số bài thơ có sử dụng

sao [tiêu]

U+68A2, tổng 11 nét, bộ mộc 木 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. ngọn cây
2. mốc, dấu hiệu
3. nhãn hiệu
4. đánh dấu
5. giá thầu

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Ngọn cây. ◎Như: “liễu sao” 柳梢 ngọn liễu. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Mao phi độ giang sái giang giao, Cao giả quải quyến trường lâm sao” 茅飛渡江灑江郊, 高者掛罥長林梢 (Mao ốc vi thu phong sở phá ca 茅屋為秋風所破歌) (Cỏ mái) tranh bay qua sông, rải khắp vùng ven sông, Cái bay cao thì mắc trên ngọn cây rừng.
2. (Danh) Đuôi, phần cuối. ◎Như: “mi sao” 眉梢 đuôi lông mày. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Phương Quan cật đích lưỡng tai yên chi nhất bàn, mi sao nhãn giác việt thiêm liễu hứa đa phong vận” 芳官吃的兩腮胭脂一般, 眉梢眼角越添了許多丰韻 (Đệ lục thập tam hồi) Phương Quan uống nhiều quá, hai má đỏ nhừ, đầu mày cuối mắt, càng nhìn càng xinh.
3. (Danh) Cái tay lái thuyền. ◎Như: “sao công” 梢公 người lái đò.
4. (Danh) Dải cờ. § Thông “sao” 旓.
5. (Danh) Cái cần.
6. Một âm là “tiêu”. (Danh) Cái ngòi bị nước chảy xói rộng dần ra.

Từ điển Thiều Chửu

① Ngọn cây, sự gì đã kết cục rồi gọi là thu sao 收梢.
② Cái đốc lá thuyền, như sao công 梢公 người lái đò.
③ Cái cần.
④ Một âm là tiêu. Cái ngòi bị nước chảy xói rộng dần ra.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ngọn cây: 樹梢兒 Ngọn cây;
② Đuôi, phần cuối: 眉梢 Đuôi lông mày;
③ (văn) Bánh lái thuyền: 梢公 Người lái đò;
④ (văn) Cái cần;
⑤ (văn) Cái ngòi bị nước chảy xoáy dần ra;
⑥ (văn) Tiếng gió.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ngọn cây — Đầu cành cây — Phần cuối — Cây sào, cây gậy — Một âm là Tiêu. Xem Tiêu.

Tự hình 2

Dị thể 5

Chữ gần giống 2

Từ ghép 6

Một số bài thơ có sử dụng

sao

U+7092, tổng 8 nét, bộ hoả 火 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sào (rau), tráng (trứng), rang (cơm), sao (thuốc)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sao, rang, xào. ◎Như: “sao nhục” 炒肉 xào thịt, “sao hoa sinh” 炒花生 rang đậu phụng.
2. (Động) Cãi vã, làm ồn ào. § Thông “sảo” 吵. ◎Như: “sao náo” 炒鬧 tranh cãi ầm ĩ. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Na gia đình gian mỗi mỗi bị giá đẳng nhân sao đắc thập thanh cửu trọc” 那家庭間每每被這等人炒得十清九濁 (Quyển nhị thập).

Từ điển Thiều Chửu

① Sao, rang.
② Cãi vã.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xào, sao, rang: 炒肉 Xào thịt; 炒花生 Rang lạc;
② (văn) Cải vã.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rang lên cho khô, chín — Tranh giành.

Tự hình 2

Dị thể 23

Chữ gần giống 1

Từ ghép 3

sao

U+717C, tổng 14 nét, bộ hoả 火 (+10 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

sào (rau), tráng (trứng), rang (cơm), sao (thuốc)

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “sao” 炒.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ sao 炒.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 炒.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như hai chữ Sao 㷅.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 6

sao [khao, nghiêu]

U+7857, tổng 11 nét, bộ thạch 石 (+6 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 墝

Tự hình 2

Dị thể 4

Chữ gần giống 3

sao [sảo]

U+7A0D, tổng 12 nét, bộ hoà 禾 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Phó) Nhỏ, chút. ◎Như: “thỉnh sảo hậu” 請稍候 xin đợi một chút.
2. (Phó) Hơi, khá, dần dần. ◎Như: “đạo lộ sảo viễn” 道路稍遠 đường khá xa, “sảo sảo” 稍稍 hơi hơi, “mã lực sảo phạp” 馬力稍乏 sức ngựa hơi yếu.
3. (Danh) Thóc kho.
4. (Danh) Tiền bạc.
5. (Danh) Nơi cách thành nhà vua 300 dặm.
6. (Danh) Họ “Sảo”.
7. Một âm là “sao”. (Danh) Ngọn. ◎Như: “thảo sao” 草稍 ngọn cỏ. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Nhất cá đại hồ điệp phong tranh, quải tại trúc sảo thượng liễu” 一個大蝴蝶風箏, 掛在竹稍上了 (Đệ thất thập hồi) Có một cái diều con bướm lớn, mắc ở trên ngọn trúc.

Từ điển Thiều Chửu

① Chút, như sảo đa chút nhiều. Sảo sảo 稍稍 hơi hơi, một ít thôi.
② Thóc kho.
③ Cách thành nhà vua 300 dặm gọi là sảo.
④ Một âm là sao. Ngọn, như thảo sao 草稍 ngọn cỏ.

Tự hình 4

Một số bài thơ có sử dụng

sao

U+7B72, tổng 13 nét, bộ trúc 竹 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái rá vo gạo

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đũa tre. § Cũng như “trợ” 箸.
2. (Danh) Rá vo gạo (làm bằng tre, đựng được một đấu hai thăng).
3. (Danh) Thùng đựng nước để gánh (tiếng địa phương bắc Trung Quốc).
4. (Tính) “Đẩu sao” 斗筲: (1) Một cái “đẩu” chứa được mười thăng, cái “sao” bằng tre chứa được một đẩu hai thăng. Chỉ dung lượng it. (1) Tỉ dụ tài năng kiến thức nhỏ hẹp. ◎Như: “đẩu sao chi nhân” 斗筲之人 hạng người khí cục hèn mọn. ◇Luận Ngữ 論語: “Y! Đẩu sao chi nhân, hà túc toán dã” 噫! 斗筲之人, 何足算也 (Tử Lộ 子路) Ôi! Hạng người khí độ nhỏ nhen như cái đẩu cái sao ấy, đáng kể gì! (3) Tỉ dụ bổng lộc rất ít.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái rá vo gạo.
② Ðẩu sao chi nhân 斗筲之人 hạng người khí cục hèn mọn. Y! Ðẩu sao chi nhân, hà túc toán dã 噫!斗筲之人,何足算也 (Luận ngữ 論語) ôi! Hạng người khí độ nhỏ nhen như cái đẩu cái sao ấy, đáng kể gì!

Từ điển Trần Văn Chánh

① Rá vo gạo: 鬥筲之人 Hạng người hèn mọn.【筲箕】sao kì [shaoji] Rá;
② Thùng: 水筲 Thùng nước.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái giỏ đan bằng tre, để đựng đồ vật.

Tự hình 2

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

sao [sóc, tiêu]

U+7BBE, tổng 15 nét, bộ trúc 竹 (+9 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái bao đựng dao

Từ điển Trần Văn Chánh

(văn) Như 鞘 (bộ 革).

Tự hình 1

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

sao [sáo]

U+8016, tổng 10 nét, bộ lỗi 耒 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một loại bừa để bừa đất cho nhỏ sau khi cày.

Tự hình 2

Chữ gần giống 3

sao

U+8244, tổng 13 nét, bộ chu 舟 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

đuôi thuyền

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đuôi thuyền.
2. (Danh) Bánh lái thuyền. § Tục gọi người lái thuyền là “sao công” 艄公.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðuôi thuyền. Tục gọi lái thuyền là sao công 艄公.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Đuôi thuyền;
② Tay lái.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Phần cuối thuyền, chỗ có bánh lái.

Tự hình 2

Một số bài thơ có sử dụng

sao

U+8571, tổng 15 nét, bộ thảo 艸 (+12 nét)

Từ điển trích dẫn

1. § Chưa rõ nghĩa. Tham khảo Phật Quang Đại Từ Điển 佛光大辭典: “a lê thụ chi” 阿梨樹枝.

Tự hình 1

sao [tiêu]

U+86F8, tổng 13 nét, bộ trùng 虫 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: tiêu sao 蠨蛸,蟏蛸)

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Tiêu sao” 蠨蛸: xem “tiêu” 蠨.

Từ điển Thiều Chửu

① Tiêu sao 蠨蛸 giống nhện cao cẳng.

Từ điển Trần Văn Chánh

Một giống nhện cao cẳng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sao chẩm 蛸枕: Tên một loại sò hến lớn ở biển, hình tròn, trên dưới phình nhọn ra.

Tự hình 2

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

sao [miểu]

U+8A2C, tổng 11 nét, bộ ngôn 言 (+4 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quấy nhiễu, làm lộn xộn — Mạnh mẽ, mau lẹ — Một âm là Miểu. Xem Miểu.

Tự hình 2

Dị thể 3

Chữ gần giống 2

Từ ghép 1

sao [sào, sáo]

U+9214, tổng 12 nét, bộ kim 金 (+4 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đáp úp, lén đánh
2. cướp bóc
3. tịch biên tài sản

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tiền giấy, tiền tài. ◎Như: “hiện sao” 現鈔 tiền mặt, “sao phiếu” 鈔票 tiền giấy, “hội sao” 會鈔 trả tiền.
2. (Danh) Bộ sách tuyển chọn các tác phẩm văn học in thành. ◎Như: Đời Thanh có “Kinh sử bách gia tạp sao” 經史百家雜鈔.
3. (Danh) Họ “Sao”.
4. (Động) Cướp bóc, chiếm đoạt. ◎Như: “khấu sao” 寇鈔 cướp lấy. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Công sao quận huyện” 攻鈔郡縣 (Công Tôn Toản truyện 公孫瓚傳) Đánh cướp quận huyện.
5. (Động) Viết, chép. ◇Bão Phác Tử 抱朴子: “Dư kim lược sao Kim đan chi đô” 余今略鈔金丹之都 (Nội thiên 內篇, Kim đan 金丹) Nay ta chép sơ lược bộ sách Kim đan.

Từ điển Thiều Chửu

① Ðánh úp, đang khi đánh nhau chia quân lẻn ra sau trận mà đánh úp quân giặc gọi là bao sao 包鈔.
② Cướp bóc. Như khấu sao 寇鈔 cướp lấy.
③ Tịch kí, quan lại phạm tội ăn của đút phải tịch kí hết cơ nghiệp sung công gọi là sao.
④ Viết tinh tả ra. Như sao tư 鈔胥 kẻ giữ về việc sao lại các văn án.
⑤ Chép ra, sao lục. Như thi sao 詩鈔 thơ sao lại.
⑥ Một âm là sáo. Bạc giấy. Lấy thuế các cửa ô gọi là sáo quan 鈔關.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 抄 nghĩa ①;
② Giấy bạc, tiền giấy: 現鈔 Tiền mặt;
③ (văn) Đánh úp;
④ (văn) Cướp bóc: 寇鈔 Cướp lấy;
⑤ (văn) Tịch biên (để sung công tài sản của quan lại tham nhũng, hối lộ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viết lại. Chép lại. Như chữ Sao 抄 — Cướp đoạt — Tiền giấy ngày nay.

Tự hình 3

Dị thể 3

Từ ghép 4

Một số bài thơ có sử dụng

sao [sào, sáo]

U+949E, tổng 9 nét, bộ kim 金 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

1. đáp úp, lén đánh
2. cướp bóc
3. tịch biên tài sản

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 鈔.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Như 抄 nghĩa ①;
② Giấy bạc, tiền giấy: 現鈔 Tiền mặt;
③ (văn) Đánh úp;
④ (văn) Cướp bóc: 寇鈔 Cướp lấy;
⑤ (văn) Tịch biên (để sung công tài sản của quan lại tham nhũng, hối lộ).

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 鈔

Tự hình 2

Dị thể 1

sao [tiếu]

U+9798, tổng 16 nét, bộ cách 革 (+7 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

cái bao đựng dao

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Túi dao, vỏ để đựng đao, kiếm. ◇Thủy hử truyện 水滸傳: “Tố liễu đao sao, bả giới đao sáp phóng sao nội” 做了刀鞘, 把戒刀插放鞘內 (Đệ tam hồi) Đặt làm vỏ đao, tra giới đao vào trong vỏ.
2. (Danh) Ống gỗ để đựng bạc cho tiện chuyển vận.
3. (Danh) Sợi dây da nhỏ buộc ở đầu roi.

Từ điển Thiều Chửu

① Cái túi dao. Cái bao da để cho dao vào. Xẻ gỗ đóng hộp đựng bạc cho tiện đem đi đem lại gọi là sao.

Từ điển Trần Văn Chánh

Vỏ, bao (da): 刀鞘 Vỏ dao; 劍鞘 Vỏ gươm.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái bao đựng roi của quan thời xưa — Rủ xuống. Buông xuống — Một âm là Tiêu. Xem Tiêu.

Tự hình 2

Dị thể 5

Một số bài thơ có sử dụng

sao

U+9AFE, tổng 17 nét, bộ tiêu 髟 (+7 nét)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái đuôi tóc, phần cuối của mớ tóc — Vật trang sức gắn trên áo phụ nữ thời cổ, giống như đuôi chim yến — Lông chim gắn ở lá cờ thời xưa.

Tự hình 1

Dị thể 1

sao

U+9BB9, tổng 18 nét, bộ ngư 魚 (+7 nét)
phồn thể, hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) “Hải tiêu sao” 海鰾鮹: xem 鰂.

Tự hình 1

Dị thể 1