Có 6 kết quả:

吵 chǎo ㄔㄠˇ炒 chǎo ㄔㄠˇ煼 chǎo ㄔㄠˇ謅 chǎo ㄔㄠˇ超 chǎo ㄔㄠˇ鈔 chǎo ㄔㄠˇ

1/6

chǎo ㄔㄠˇ

U+5435, tổng 7 nét, bộ kǒu 口 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

(xem: sảo náo 吵鬧)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Quấy rầy, quấy nhiễu. ◇Lão Xá 老舍: “Ngã đích đề khốc, sảo đắc tha bất năng an miên” 我的啼哭, 吵得她不能安眠 (Chánh hồng kì hạ 正紅旗下) Tiếng tôi kêu khóc, quấy rầy làm cho bà ấy không ngủ yên được.
2. (Động) Cãi nhau. ◎Như: “tranh sảo” 爭吵 tranh cãi.
3. (Tính) Ồn ào, ầm ĩ. ◎Như: “xa thanh thái sảo” 車聲太吵 tiếng xe cộ ầm ĩ quá.

Từ điển Thiều Chửu

① Sảo náo 吵閙 nói rầm rĩ.

Từ điển Trần Văn Chánh

【吵吵】sao sao [chaochao] Xì xào, om sòm. Xem 吵 [chăo].

Từ điển Trần Văn Chánh

① Ồn ào, ầm ĩ, làm ồn: 吵得慌 Ồn đến nhức cả đầu; 好好聽着,別吵 Ngồi im mà nghe, đừng làm ồn lên;
② Cãi nhau: 兩人吵起來了 Hai người cãi nhau; 吵吵嚷嚷 Cãi nhau ầm ĩ.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng người nói ồn ào.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng ồn ào — Tiếng xì xào — Cũng đọc Sao. Xem Sao.

Từ điển Trung-Anh

(1) to quarrel
(2) to make a noise
(3) noisy
(4) to disturb by making a noise

Tự hình 2

Dị thể 1

Từ ghép 17

Bình luận 0

chǎo ㄔㄠˇ

U+7092, tổng 8 nét, bộ huǒ 火 (+4 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

sào (rau), tráng (trứng), rang (cơm), sao (thuốc)

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Sao, rang, xào. ◎Như: “sao nhục” 炒肉 xào thịt, “sao hoa sinh” 炒花生 rang đậu phụng.
2. (Động) Cãi vã, làm ồn ào. § Thông “sảo” 吵. ◎Như: “sao náo” 炒鬧 tranh cãi ầm ĩ. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Na gia đình gian mỗi mỗi bị giá đẳng nhân sao đắc thập thanh cửu trọc” 那家庭間每每被這等人炒得十清九濁 (Quyển nhị thập).

Từ điển Thiều Chửu

① Sao, rang.
② Cãi vã.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Xào, sao, rang: 炒肉 Xào thịt; 炒花生 Rang lạc;
② (văn) Cải vã.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Rang lên cho khô, chín — Tranh giành.

Từ điển Trung-Anh

(1) to sauté
(2) to stir-fry
(3) to speculate
(4) to hype
(5) to fire (sb)

Tự hình 2

Dị thể 23

Chữ gần giống 1

Từ ghép 49

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

chǎo ㄔㄠˇ

U+717C, tổng 14 nét, bộ huǒ 火 (+10 nét)
phồn thể

Từ điển phổ thông

sào (rau), tráng (trứng), rang (cơm), sao (thuốc)

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như chữ “sao” 炒.

Từ điển Thiều Chửu

① Cũng như chữ sao 炒.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 炒.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như hai chữ Sao 㷅.

Tự hình 1

Dị thể 2

Chữ gần giống 6

Bình luận 0

chǎo ㄔㄠˇ [chōu ㄔㄡ, zhōu ㄓㄡ, zōu ㄗㄡ]

U+8B05, tổng 17 nét, bộ yán 言 (+10 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Đặt điều, nói bậy, nói càn, hồ thuyết. ◎Như: “hạt sưu” 瞎謅 đặt điều nói bừa, nói chuyện không đích xác. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: “Xuất cá đề mục, nhượng ngã sưu khứ, sưu liễu lai, thế ngã cải chánh” 出個題目, 讓我謅去, 謅了來, 替我改正 (Đệ tứ thập bát hồi) Xin ra đầu đề (thơ), cho em về làm đại, làm xong, nhờ sửa giùm em.
2. Một âm là “sảo”. (Động) Tranh cãi. ◇Chu Tử ngữ loại 朱子語類: “Quang tính cương, tuy tạm khuất, chung thị bất cam, toại dữ Tần Cối sảo” 光性剛, 雖暫屈, 終是不甘, 遂與秦檜謅 (Quyển nhất tam nhất) Lí Quang tính cứng cỏi, dù tạm khuất phục, rốt cuộc không chịu nhịn, bèn tranh cãi với Tần Cối.

Tự hình 2

Dị thể 6

Chữ gần giống 5

Bình luận 0

chǎo ㄔㄠˇ [chāo ㄔㄠ, chào ㄔㄠˋ, tiào ㄊㄧㄠˋ]

U+8D85, tổng 12 nét, bộ zǒu 走 (+5 nét)
hình thanh & hội ý

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Nhảy. ◇Tả truyện 左傳: “Tử Nam nhung phục nhập, tả hữu xạ, siêu thặng nhi xuất” 子南戎服入, 左右射, 超乘而出 (Chiêu Công nguyên niên 昭公元年) Tử Nam mặc binh phục vào, bên phải bên trái bắn, nhảy lên xe mà đi.
2. (Động) Vượt qua. ◎Như: “siêu việt điên phong” 超越巔峰 vượt qua đỉnh núi. ◇Mạnh Tử 孟子: “Hiệp Thái San, dĩ siêu Bắc Hải” 挾太山, 以超北海 (Lương Huệ Vương thượng 梁惠王上) Kẹp Thái Sơn, để vượt qua Bắc Hải.
3. (Động) Vượt trội. ◎Như: “siêu quần” 超群 vượt hơn cả đàn, “siêu đẳng” 超等 vượt trội hơn cả các bực.
4. (Động) Vượt thoát, thoát. ◎Như: “siêu thoát” 超脫 thoát khỏi trần tục, “siêu dật” 超逸 vượt ra ngoài dung tục, “siêu độ vong hồn” 超度亡魂 độ thoát vong hồn.
5. (Tính) Xa. ◇Khuất Nguyên 屈原: “Xuất bất nhập hề vãng bất phản, Bình nguyên hốt hề lộ siêu viễn” 出不入兮往不反, 平原忽兮路超遠 (Cửu ca 九歌, Quốc thương 國殤) Ra không vào hề đi không trở lại, Bình nguyên dằng dặc hề đường xa xăm.

Tự hình 3

Dị thể 2

Chữ gần giống 2

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0

chǎo ㄔㄠˇ [chāo ㄔㄠ, miǎo ㄇㄧㄠˇ]

U+9214, tổng 12 nét, bộ jīn 金 (+4 nét)
hình thanh

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Tiền giấy, tiền tài. ◎Như: “hiện sao” 現鈔 tiền mặt, “sao phiếu” 鈔票 tiền giấy, “hội sao” 會鈔 trả tiền.
2. (Danh) Bộ sách tuyển chọn các tác phẩm văn học in thành. ◎Như: Đời Thanh có “Kinh sử bách gia tạp sao” 經史百家雜鈔.
3. (Danh) Họ “Sao”.
4. (Động) Cướp bóc, chiếm đoạt. ◎Như: “khấu sao” 寇鈔 cướp lấy. ◇Hậu Hán Thư 後漢書: “Công sao quận huyện” 攻鈔郡縣 (Công Tôn Toản truyện 公孫瓚傳) Đánh cướp quận huyện.
5. (Động) Viết, chép. ◇Bão Phác Tử 抱朴子: “Dư kim lược sao Kim đan chi đô” 余今略鈔金丹之都 (Nội thiên 內篇, Kim đan 金丹) Nay ta chép sơ lược bộ sách Kim đan.

Tự hình 3

Dị thể 3

Một số bài thơ có sử dụng

Bình luận 0