Có 4 kết quả:

thơxưa
Âm Nôm: , thơ, , xưa
Âm Hán Việt:
Âm Pinyin: chū
Unicode: U+521D
Tổng nét: 7
Bộ: y 衣 (+2 nét)
Lục thư: hội ý
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丶フ丨ノ丶フノ
Thương Hiệt: LSH (中尸竹)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình 5

Dị thể 11

1/4

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

ông sơ bà sơ (cha mẹ của ông bà cố)

thơ

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lơ thơ

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

xơ xác, xơ mít

xưa

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

xưa kia