Có 7 kết quả:

lầnlọlồlộlựatròtrọ
Âm Nôm: lần, lọ, lồ, lộ, lựa, trò, trọ
Unicode: U+8DEF
Tổng nét: 13
Bộ: túc 足 (+6 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái: ⿰
Nét bút: 丨フ一丨一丨一ノフ丶丨フ一
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Tự hình

Dị thể

1/7

lần

phồn & giản thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lần bước

lọ

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lọ là

lồ

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

khổng lồ

lộ

phồn & giản thể

Từ điển Viện Hán Nôm

quốc lộ

lựa

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

lựa chọn

trò

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

học trò

trọ

phồn & giản thể

Từ điển Hồ Lê

ở trọ