Có 2 kết quả:

wéiwèi
Âm Pinyin: wéi, wèi
Âm Hán Việt: vị, vy
Âm Nôm: vay, vi,
Âm Nhật Bản: nasu, tame, tsukuru
Âm Quảng Đông: wai4, wai6
Unicode: U+7232
Tổng nét: 12
Bộ: zhǎo 爪 (+8 nét)
Lục thư: hội ý
Nét bút: ノ丶丶ノノフフフ丶丶丶丶
Thương Hiệt: BHNF (月竹弓火)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Tự hình 6

Dị thể 2

Một số bài thơ có sử dụng

1/2

wéi

phồn thể

Từ điển phổ thông

làm, gây nên

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như “vi” 為.

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 為|为[wei2]
(2) as (i.e. in the capacity of)
(3) to take sth as
(4) to act as
(5) to serve as
(6) to behave as
(7) to become
(8) to be
(9) to do

wèi

phồn thể

Từ điển phổ thông

1. bởi vì
2. giúp cho

Từ điển trích dẫn

1. Cũng như “vi” 為.

Từ điển Trung-Anh

(1) variant of 為|为[wei4], because of
(2) for
(3) to