Có 2 kết quả:

边 bian 邊 bian

1/2

bian [biān ㄅㄧㄢ]

U+8FB9, tổng 5 nét, bộ chuò 辵 (+2 nét)
giản thể, hình thanh