Có 2 kết quả:

边 bian邊 bian

1/2

bian [biān]

U+8FB9, tổng 5 nét, bộ chuò 辵 + 2 nét
giản thể, hình thanh