Có 1 kết quả:

鬭 dóu ㄉㄡˊ

1/1

dóu ㄉㄡˊ [dòu ㄉㄡˋ]

U+9B2D, tổng 26 nét, bộ dòu 鬥 (+16 nét)
hội ý

Từ điển trích dẫn

1. § Cũng như “đấu” 鬥.

Tự hình 2

Dị thể 12