Có 2 kết quả:

块 kuāi ㄎㄨㄞ塊 kuāi ㄎㄨㄞ

1/2

kuāi ㄎㄨㄞ [kuài ㄎㄨㄞˋ]

U+5757, tổng 7 nét, bộ tǔ 土 (+4 nét)
giản thể, hình thanh

Từ điển phổ thông

hòn, khối, đống

Tự hình 2

Dị thể 8

Bình luận 0