Có 2 kết quả:

tỉtỷ

1/2

tỉ

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Động) Dời, dọn đi chỗ khác, di chuyển. ◇Sử Kí 史記: “Hạng Vương xuất chi quốc, sử nhân tỉ Nghĩa Đế” 項王出之國, 使人徙義帝 (Hạng Vũ bổn kỉ 項羽本紀) Hạng Vương về nước, bắt Nghĩa Đế phải dời đi nơi khác.

tỷ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

di chuyển, di dời

Từ điển Thiều Chửu

① Dời. Dọn nhà đi ở chỗ khác.

Từ điển Trần Văn Chánh

Thiên, dời, dọn, chuyển, di chuyển: 遷徙 Dời đi nơi khác, di chuyển, di cư.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dời chỗ.