Có 1 kết quả:

đảo

1/1

đảo

phồn thể

Từ điển phổ thông

hòn đảo, gò

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Đảo, cù lao (chỗ đất cạn có nước vây quanh, ở trong hồ hay trong biển).

Từ điển Thiều Chửu

① Bãi bể, cái cù lao, trong bể có chỗ đất cạn gọi là đảo.

Từ điển Trần Văn Chánh

Đảo, cù lao: 富國島 Đảo Phú Quốc.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vùng đất nổi lên giữa biển.

Từ ghép 11