Có 5 kết quả:

goáquaquáquớquở
Âm Nôm: goá, qua, quá, quớ, quở
Tổng nét: 11
Bộ: sước 辵 (+8 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丨フフ丨フ丨フ一丶フ丶
Thương Hiệt: YBBR (卜月月口)
Unicode: U+904E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Tự hình 4

Dị thể 4

1/5

goá

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

goá bụa

qua

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vượt qua, nhìn qua, qua loa

quá

phồn thể

Từ điển Viện Hán Nôm

đi quá xa

quớ

phồn thể

Từ điển Hồ Lê

(Chưa có giải nghĩa)

quở

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

quở trách