Có 1 kết quả:

論 giọn

1/1

giọn [chọn, gọn, luận, luồn, lòn, lấn, lẩn, lọn, lốn, lộn, lụn, trọn, trộn]

U+8AD6, tổng 15 nét, bộ ngôn 言 + 8 nét
phồn thể, hình thanh & hội ý

Từ điển Trần Văn Kiệm

giọn vẹn (trọn vẹn)

Tự hình 4

Dị thể 5