Có 3 kết quả:

徇 toang洵 toang𫫥 toang

1/3

toang [toạng, tuân, tuẫn]

U+5F87, tổng 9 nét, bộ xích 彳 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

toang hoang

Tự hình 2

Dị thể 7

Chữ gần giống 1

toang [tuân]

U+6D35, tổng 9 nét, bộ thuỷ 水 (+6 nét)
phồn & giản thể, hình thanh

Từ điển Trần Văn Kiệm

toang hoang

Tự hình 2

Chữ gần giống 5

toang

U+2BAE5, tổng 14 nét, bộ khẩu 口 (+11 nét)
phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

toang toác