Tìm chữ theo âm Quảng Đông: Hán Việt

6 nét

西

8 nét

𠧧

9 nét

10 nét

𦚵

11 nét

12 nét

14 nét

15 nét

16 nét

18 nét

𦎾

20 nét

𨬯

25 nét